kariimmonen

Ihminen ei ostettavissa eikä myytävissä - People cannot be bought or sold

Viime vuosikymmenien aikana on usein tavalla tai toisella saanut kohdata liipaisinherkkiä yksilöitä, jotka jo hyvin pienestä asiasta hysteerisesti hyökäten antavat kuulua tuutin täydeltä syyttäen, että ”ne ovat niitä salaliittoteorioita yms.!” Täten yrittävät kaiken tyrmätä ja saada kohdehenkilönsä naurunalaisiksi. He haluavat, että siitä asiasta ei yhtään puhuttaisi, koska kenenkään ihmisen ei pitäisi vahingossakaan vakavissaan ajatella koko maailmassa olevan mitään salaisia suunnitelmia jokaisen demokraattisen valtion perustuslain vastaisena rikollisena toimintana.

Kuitenkin avoin fakta tosiasiana on, että "tietyllä" rikkaalla eliitillä on ollut heidän hyvin pitkän aikavälin suunnitelmat, jo sukupolvia, saada koko maailman kaikki valtakunnat "Uuteen Maailmanjärjestykseen" - "NWO" diktatuurinsa alla, jossa tuntemamme nykyinen itsenäinen äänestyksellä valittu demokraattinen valta on tapettu.

"Heidän" pääsuunnitelma on ollut huomaamattomasti työstää sitä globaalina "Varjohallituksena" - "Deep State", sen salaperäisimmissä muodoissa jokaisessa länsimaassa, missä vain ”he” voivat saada lonkeronsa sisälle, etenkin niiden poliittiseen elämään. ”He” onnistuvat siinä varsin pitkälle, koska raha on ”heidän” valtansa, myös rajoittamattomalle lahjonnalle.

"Heillä" on riittävästi rahaa, mutta ei vaan riittävästi aikaa, täten vanhoilla on esiintynyt kärsimättömyyttä. Kaiken (NWO) piti tapahtua valmiiksi ”heidän” elinaikanansa, siksi eivät retoriikassaan enää niin samalla tavoin malta olla salaisia, väkisin asiaa jo puristellaan julkisesti näkyviin ihan koko maailman nähdä - YK.

Elämän lakina jokaisella ihmisellä kerran loppuu aika, jota ei voi kukaan itsellensä lisää ostaa. Kaikkivaltiaan Elävän Jumalan edessä on lopulta ihmisen nöyränä pakko hyväksyä, että kaikki ei aina sujuen ole mennyt siten niin kuin sitä suunniteltiin. Olipa sitten kristittynä elävässä uskossa Jumalan Poikaa Jeesusta Kristusta kunnioittava tai antikristillinen tietoisesti täysin Jumalaa vastaan sotiva, mikä uskonto tahansa, ateistia unohtamatta, kaikilla on rajoitettu elämänkaari kehdosta hautaan.

Kun synnyimme tähän maailmaan, kukaan ei yhtään kysynyt meiltä, että halusimmeko sitä? Sama on lähtömme hetkellä, ei kenelläkään anneta mahdollisuutta neuvotella, vaan jokainen henkilöön katsomatta lähtee tästä ajasta sillä samalla sekunnilla, kun se hetki kohtaa. Ikuisuus on vain yhden sydämenlyönnin päässä.

Perin hämmästyttävää on upporikkaiden maailmavaltaa ahnehtivien diktaattorien suunnitelmissa se tosiasia, että ”heidän” tähtitieteellisestä vauraudestaan huolimatta, kaikkina näinä kuluneina aikoina on maailmassa ollut käsittämättömän paljon vakavasti sairastelevia ja nälkään kuolevia ihmisiä. Nämä puutteenalaiset ihmiset elävät ja kuolevat kiduttavan köyhyyden keskellä. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, ettei olisi rikkaita, jotka lahjoittavat hyväntekeväisyyteen itse valitsemiensa kohteiden mukaan.

Kuitenkin on hyvä mielessä pitäen muistaa, että nämä upporikkaat tekevät omilla rahoillaan ihan mitä tahansa itse haluavat, eikä heidän omaisuuttansa kenenkään sovi himoita omassa sydämessään itselleen tai toisille. Itse asiassa se on hyvin pieni joukko upporikkaita, joilla on yli puolet koko maailman varallisuudesta käsissänsä.  Itse asiassa ainoastaan 1% koko maailman väestöstä! (Lokakuu 2015)

Lähes puolet maailmasta - yli kolme miljardia ihmistä - elää alle 2,50 dollaria päivässä. (Tammikuu 2013)

Vähintään 80% ihmiskunnasta elää alle 10 dollaria päivässä. (Tammikuu 2013)

Siksipä juuri tämän vuoksi hyvin ymmärrettävästi ovat monetkin hämmästelleet, miksi eivät ”he” ole rientäneet auttamaan ja hoitaneet pois maailmassa olevaa tappavaa köyhyyttä?! Tämä alastomasti jättää ”heistä” koko maailman silmissä valtavan ison mustan varjon, jota hyvin vakuuttavana asiana ”he” eivät kykene mitenkään peitellen salaamaan.  

Ei ihme jos ajatus nousee Raamatusta. Jaak. 4:17 ”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.” Matt. 23:11 ”Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne”.

Kyllä vain, se on totta, että täällä Suomessa budjetin tasailuissa valtiolla on haluja leikata eläkeläisten riittämättömiä tuloja, leikata asumistukea, suurena häpeänä laitoksissa vanhuksista ei pystytä pitämään kunnollista huolta. Yhteiskunnassamme läpi seuraavan jäätävän talven kodittomat epäonnekkaina asuvat ulkona, jotka ovat meidän omia köyhyydessä eläviä kantasuomalaisia.

YK haluaa, että nyt pitäisi olla kaikkien valmis ruokkimaan esim. afrikkalaisia, jotka suurella rynnäköllä haluaisivat ahneesti tunkeutua pysyvästi Eurooppaan, myös Suomeen. Tietysti he ohittaisivat kaikki muut suomalaiset apua tarvitsevat ja pääsisivät nauttimaan parhaimmilla täysillä eduilla sosiaalisista oloista suomalaisten veronmaksajien piikkiin! Tuo piikki on jo kovin kärsinyt, valtio selviää yksin lisäveloilla. Ei pidä unohtaa, että on kuitenkin olemassa aina tietty raja miten paljon laivaa voi lastata. Jos ylittää, silloin varmasti ainoastaan hyvin huono tuhoava seuraus!

Nykyisessä YK:n suuntauksessa asiat eivät ole kohdallaan, sillä Afrikassa pääasiassa ne ovat "elintasopakolaisia", jotka kovasti tahtovat päästä Eurooppaan!  Mikä vaarallinen kuume onkaan ”tahallisesti tehtailtu ja huijaten iskostettu heihin!” Tuosta valtavasta joukosta pitkällä kuljetusmatkalla monet on täysin ryöstetty, heitä kuljettava mafia on julmasti myynyt ns. ”matkasta maksaneita asiakkaitaan” orjiksi, sillä orjamarkkinoiden kauhu Afrikassa pahasti koko julmuudessaan täysin rehottaa.

Ennen kaikkea ”heidän” pelkkä häikäilemätön harhaanjohtavaa suunnitelma on mätä ja tuhoava, koska YK oikein hyvin tietää, että ääri-islamistit Eurooppaan ovat kaikkein pahin, mitä voi tapahtua eurooppalaisille ja heidän kulttuurilleen rauhallisessa elämässä. Ei ihme, että Donald Trump ei halua antaa lainkaan mitään rahaa nykypäivän YK:lle!

Kuitenkin, anna afrikkalaiselle ruokaa, niin selviää sen hetken. Auta lisää siitäkin enemmän heitä jalostaen kehittämään ja kasvattamaan itsellensä ruokaa, niin siitä olisi jatkuva elämän pituinen siunaus heille ja seuraaville sukupoville pysyä kaikkein onnellisimpina omilla kotialueillaan!

Afrikalla on maaperässään paljon rikkauksia, kuten öljyä ja mineraaleja, yes timantteja jne, mutta miksi kaikkia niitä ei ole valvottu ja hallittuna annettu afrikkalaisten omaksi parhaaksi, koska heillä on suurin hätä siihen omassa kotimaassaan? Onko valkoisia ihmisiä, jotka eivät raiskaa kolmannen maailman maita?

On huomattavaa, että YK ei ole köyhyyden poistamiseksi kohdistanut ratkaisua hoidettavaksi upporikkaan eliitin avulla, vaikka heillä olisi kaikki varat ja kyky siihen! Sen sijaan kaikki kuorma raskaana taakkana sälytetään valtioiden hoidettavaksi, valtioiden, jotka velkakierteessä paremmin tai huonommin taistelevat mahdollisuutta vastaan joutua velkaorjuuteen.

Täten maailman ”tietyt” poliittisesti orientoituneet upporikkaat ihmiset YK:n/NWO:n avulla varjellen turvaavat koko oman yksityisen omaisuutensa ja diktaattorimaisella poliittisella vallalla haluavat hallita koko maailmaa.

Huom! Tämä ei kuitenkaan yhtään merkitse sitä, että tänään kaikki upporikkaat ihmiset olisivat läpensä kitsaita, vaan monet heistä tekevät suuria lahjoituksia hyväntekeväisyydelle.

Asioiden korjaantumiseksi, ihmiset eivät voi olla ostettavissa, eivätkä myytävissä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over the last few decades, it has often been possible to encounter by one way or another trigger-sensitive individuals, who from a very small point of view, hysterically attack, give a full blame, "they are the conspiracy theories etc.!" So they try to knock everything and make their target laughable. They want nothing to be said about it, because no one should seriously think of any secret plans in the world as a criminal activity that is contrary to the constitution of every democratic state.

However, as the truth of the matter the open fact is that the "certain" rich elite has had their long-term plans for generations to get all the kingdoms of the world under the "New World Order" - "NWO" dictatorship, where the current independent electoral power we know has been killed.

"Their" main plan has been imperceptibly worked on it as a global “Shadow Government" – “Deep State" - the most mysterious form in every Western country, where only "they" can get inside, especially in their political life. "They" are doing so far, because money is “their” power, including unlimited bribes.

"They" have enough money, but not enough time, so the old people have had impatience. Everything (NWO) had to be completed for their "lifetime", so in their rhetoric no longer so in the same way they should be secret, the forcible matter is already being squeezed publicly visible just to the whole world to see – UN.

As the law of life for every person ends the time, which cannot be more bought. In the end, before the almighty Living God a human must be as ultimately humble enough to accept that everything has not always gone fluently the way it was planned.  Whether one is a Christian in a living faith honoring God’s Son the Lord Jesus Christ or Antichristian knowingly fighting against God, whatever religion, without forgetting atheism, everyone has the limited life span from cradle to grave.

When we were born into this world, no one asked us that we wanted it? The same is at the time of our departure, no one is given the opportunity to negotiate, but every man, regardless of the person, leaves this time in the same second as the moment comes. Eternity is just one heartbeat away.

Indeed, it is surprising that, in the plans of the dictators, who crave the power of the world, the fact that, despite their "astronomical prosperity", in all these times, in the world, there have been incomprehensibly many seriously sick and starving people dying in the world. These needy people live and die in the midst of torturing poverty.  This does not mean that there are not rich who donate to the charity according to their own choice.

However, it is good to keep in mind that these loaded rich ones do with their own money as how whatever they want, and their property none should covet in the heart to himself or to others. In fact, it is a very small group of the loaded rich who have over half of the world's wealth in their hands. In fact, only 1% of the world's population! (October 2015) 

Almost half the world — over three billion people — live on less than $2.50 a day. (Jan. 2013)

At least 80% of humanity lives on less than $10 a day. (Jan. 2013)

That is why, for this very reason, it is very understandable that many have been amazed why “they” have not risen to help and deal with deadly poverty in the world?! This nakedly leaves from “them” in the eyes of the whole world to see the huge big black shadow, which, as the convincing matter "they" cannot hide in secret.

No wonder if the thought rises from the Bible. James 4:17 “So it is a sin for the person who knows to do what is good and doesn’t do it”. Matthew 23:11 “The greatest among you will be your servant”.

Yes, it is true that here in Finland, the government to balance the budget has the desire to cut the small inadequate income of pensioners, cut housing allowance, and in the institutions the elderly cannot have the proper care in the great shame. In our society, through the next ice-cold winter, the homeless unlucky ones live outdoors, who are our own native Finns living in poverty.

The United Nations wants that everyone should be ready to feed, for example, Africans, who with great hassle, would like to steadily penetrate into Europe, including Finland. Of course, they would ignore all the other Finns who need help and would enjoy the best full benefits from social conditions at the peak of Finnish taxpayers! That spike has already suffered too much, as the state will survive alone with additional debt. It should not be forgotten that there is always a certain limit to how much the ship can be loaded. If you surpass, then surely only the very bad devastating result!

In the current UN trend, things are not right, because in Africa, they are essentially the “standard of living refugees” who want to get to Europe! What a tremendously dangerous fever “is deliberately by fooling planted and struck down to them!” From this huge crowd on a long haul, many are completely robbed. The mafia who drives them has also brutally sold their so-called "paying customers" as slaves, as the horror of the slave market in Africa is severely rampant in all its cruelty.

The most of all in “their” sheer rotten destructive ruthless misleading plan, the UN very well knows that extreme Muslims into Europe is the most worst that can happen to the Europeans and for their culture in the peaceful life. No wonder that Donald Trump would not like to give absolutely any money at all to the nowadays UN!

However, let food to Africans, so they survive for a moment. Help them even more, refining them to develop and grow their own food, so it would be a continuous life-long blessing for them and the next generation to stay the happiest in their own home! 

Africa has a lot of riches in its soil, such as oil and minerals, yes diamonds, but why not all of them have been controlled and managed given to the Africans themselves because they have the greatest distress for it in their own home country? Are there any white men who are not raping the third world countries?! 

It is noteworthy that the UN has not focused to find the solution for the poverty by the loaded elite, even though “they” have all the resources and ability to do so! Instead, the entire load as the burden weighs heavily on governments, states that, in their vicious circle of debt, are better or worse off fighting against the possibility of being forced into debt slavery.

Thus, the “certain” politically oriented, loaded rich people of the world with the help of the UN/NWO will securely protect their entire private property, and in the dictator's political power want to rule the whole world.

Note! This does not mean at all that all super rich people of today are close-fisted, but many of them make great donations to the charity.

To repair things, people cannot be bought, neither sold.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECONOMY Rothschild: Our New World Order Will Be A Reality In 2018

By Pete Moss on July 20, 2017

ROTHSCHILD PUBLICATION PREDICTS SINGLE WORLD CURRENCY WILL BE PUT IN PLACE AS EARLY AS 2018; HELLO NEW WORLD ORDER

The Rothschild-controlled Economist magazine published an article 30 years ago that highlighted the probability of a world currency by the year 2018.

Thefreethoughtproject.com reports: One must also keep in mind that the controlling interest of The Economist is held by the powerful Rothschild family, who regard themselves as the “custodians of The Economist magazine’s legacy.” In essence, the magazine operates as a quasi-propaganda arm for the Rothschild banking empire and related businesses and, is in many ways, meant to prime the pump of public opinion for the globalist agenda to be implemented.

http://www.freepatriotpost.com/economy/rothschild-our-new-world-order-will-be-a-reality-in-2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Israel Becomes Latest Country To Denounce George Soros

July 11, 2017 Sean Adl-Tabatabai

Israel has become the latest nation to denounce billionaire globalist George Soros, accusing him of illegally interfering in democracies around the globe.

https://newspunch.com/israel-denounce-george-soros/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White House Told To Declare George Soros A Terrorist And Seize All Of His Related Organizations

August 26, 2017 Alex D.

http://www.usasupreme.com/white-house-told-declare-george-soros-terrorist-seize-related-organizations/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE! This man is the dangerous liar, because the extreme-Islam is the worst solution for Europe!

HUOM! Tämä mies on vaarallinen valehtelija, koska ääri-Islam on pahin ratkaisu Euroopalle!

New UN Boss Tells Europe Migration Unstoppable, Says Politicians Should Ignore Voters

The incoming Secretary-General of the United Nations (UN) told a room of policymakers in Europe on Wednesday that “migration is not the problem but the solution”, and said politicians should ignore voters.

by VIRGINIA HALE 24 Nov 2016

http://www.breitbart.com/london/2016/11/24/un-europe-migration-unstoppable/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hungarian PM Viktor Orban warns of the ‘de-Christianization’ of Europe

SATURDAY, AUGUST 26, 2017

https://knightstemplarinternational.com/2017/08/hungarian-pm-viktor-orban-warns-de-christianization-europe/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tjaa, kuka nyt YK:ta haukkuu salaliitoista, jota täysillä puuhaavat ihmisten ja valtioiden diktaattorimaiseksi valtaamiseksi – NWO?!

Let’s say, that who will now bark at UN due to their conspiracies, they are busy in full for the conquering people and nations as dictators – NWO?! 

THE UN HAVE UNVEILED THEIR MASTERPLAN FOR THE NEXT 14 YEARS – SAYING THAT THEY WISH TO IMPLEMENT GLOBAL SOCIALISM AND CORPORATE FASCISM AS PART OF THEIR “AGENDA 2030” PLANS.

Part of their plans, officially dubbed “Post-2015 Sustainable Development Goals,” aims to reduce inequality worldwide by forcing individual governments and citizens alike to share their wealth under the guidance of a one world government.

http://asheepnomore.net/2016/03/15/the-un-have-unveiled-their-master-plan-for-the-next-14-years-its-terrifying/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Just 8 men own same wealth as half the world

Published: 16 January 2017, Oxfam International

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-16/just-8-men-own-same-wealth-half-world

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Richest People in the World

Jennifer Calfas Updated: Jul 27, 2017 | Originally published: May 25, 2017

http://time.com/money/4746795/richest-people-in-the-world/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Half of world's wealth now in hands of 1% of population – report

Tuesday 13 October 2015

https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poverty Facts and Stats by Anup Shah

This Page Last Updated Monday, January 07, 2013

http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrants from west Africa being ‘sold in Libyan slave markets’

Emma Graham-Harrison, Monday 10 April 2017

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/10/libya-public-slave-auctions-un-migration

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat